Yaygın Afetler Dijital Yönetim İttifakı, gelişmiş dijital teknolojileri kullanarak yaygın afetlerin etkisini azaltmayı amaçlayan üyelerden oluşmaktadır. Burada “yaygın” terimi, geniş insan topluluklarını olumsuz yönde etkileyen afetlere işaret etmektedir. Bu çerçevede İttifak sadece bulaşıcı hastalıklarla değil, geniş çaplı deprem ve savaş hali gibi afetlerle de ilgilenmektedir.

İttifak benzer faaliyetlerin çoğundan kendisini üç yönüyle ayırmaktadır:

1. İttifak dijital yönetim tekniklerine geniş bir çerçeveden bakmaktadır. Afet yönetimi konusundaki çalışmaların çoğu ise, dijital yönetimi ikincil düzeyde önemli kabul etmekte ve kurumsal, yönetimsel ve resmi süreçlere ağırlık veren faaliyetler yürütmektedir.  Koalisyonun ilgilendiği dijital sistemlerin gerekli olgunluğa erişince bu süreçler tarafından kullanılması beklenmektedir.

2. İttifak kendisini belirli bir uygulama alanı ile sınırlandırmamaktadır. Afet yönetimi alanındaki mevcut ticari uygulamalar ise genelde, afet yönetiminin istatistiksel analizi, gelecek durum senaryolarının simülasyonu, insanların mesafe takibi gibi dar ve odaklanmış bir alanda çözüm önermektedir. İttifak kendini sınırlandırmak yerine, günümüzde ve ileride beklenen her türlü afet yönetim uygulamalarını destekleyecek altyapılar üzerine çalışmaktadır.

3. Çoğu afet yönetim çalışmaları bir şirket, enstitü ya da sivil toplum kuruluşu kontrolünde yürütülmektedir.  İttifak ise,  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından desteklenmesine karşın bağımsız bir çalışma grubudur.