İttifakın stratejik amacı özetle, yaygın afetlerin dijital yönetimi için kurumsal bir mimari çatısı tanımlamaktır. Bu bağlamda, İttifak aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

 - Ulusal ve uluslararası yaygın afet   yönetimi   ile ilgili dijital standartların   oluşmasına   destek vermek; İlgili coğrafya   çerçevesinde,  standart yaygın afetler   iş  durumları ve yönetim senaryolarını   tanımlamak; Çeşitli sanayi kuruluşlarının   ürünlerini entegre etmek ve yapılan  araştırma çalışmalarının katkılarını   etkinleştirmek amacıyla sistemlerin-   sistemi bilişim altyapılarını (bilişim   ekosistemlerini) tanımlamak;

  - Yaygın afet teknolojisi ve akıllı şehirler   alanlarında faaliyet gösteren çeşitli   paydaşlar (karar alıcılar, yöneticiler,   bilişimciler ve girişicimler) için önerilmiş   eğitim planları ile akreditasyon değerlendirme kurullarına yönelik mesleki   sertifikasyon kriterleri üzerinde önerilerde bulunmak;

 

- Etkinlikler, medya ve akademik ilişkiler ile bilişim ekosisteminin giderek benimsenmesini sağlamak;

- İnsan odaklı afet senaryolarından yola çıkarak mevcut dijital sistemlerin ve teknolojilerin eksik kaldığı alanları belirlemek;

- Mevcut dijital çözüm alanlarının psikoloji, sosyoloji, politika ve coğrafi bakış açılarını da dikkate alarak eksik yönlerini tespit etmek ve bu tespitlere bağlı olarak gerekli araştırma çalışmalarını başlatmak, destek vermek ve/veya koordine etmek;

- Yapılan çalışmaların sonuçlarını bildiri, standart tanımı ve ekosistem mimari dokümanları olarak ilgili medyada yayımlamak ve dağıtımını sağlamak;