Prof. Dr. Mehmet Akşit

 

TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Akıllı Şehirler Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akşit, Ankara Mimarlık ve Mühendislik Yüksek Okulunu ve Hollanda’da bulunan Eindhoven Teknik Üniversitesini bitirmiştir. Yine Eindhoven Teknik üniversitesinden İftihar derecesiyle Yüksek Lisans Diplomasını almıştır. Doktorasını ise Hollanda’da bulunan Twente Üniversitesinden elde etmiştir.

Altı sene kadar Hollanda’da Océ (Canon) firmasında mühendis olarak çalışan Mehmet Akşit, askerliğini 1982 ve 1983 yıllarında asteğmen olarak Ankara Genelkurmay Başkanlığı Savunma Araştırma Dairesinde yapmıştır. Genelkurmay Başkanlığında iken hava savunma teknolojileri ve sistemleri üzerine yayınlar yapmış ve Rapier hava savunma sistemi üzerinde teknik değerlendirme çalışmaları yapmıştır. Bir süre Amerika’da, New York eyaletinde bulunan IBM araştırma merkezinde çalışmıştır. 2000 – 2019 yıllarında Hollanda Twente Üniversitesinde Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanlığını yürütmüştür. 2020 Ocak ayından itibaren TÜBITAK “Uluslararası Lider Araştırmacılar” projesi kapsamında TOBB ETÜ’de çalışmaktadır. 1988’den beri Avrupa Birliği ve Hollanda Milli Teknolojik Stratejik Programlarının oluşturulmasında ve firmalara sağlanan desteklerin denetlenmesinde danışman olarak çalışmaktadır.

Başta Hollanda olmak üzere, Türkiye, Almanya, ABD, Danimarka, Fransa, İrlanda, İspanya, İtalya, İsveç, İsviçre, Kanada, Macaristan, ve Portekiz’de, ileri teknoloji firmalarına ve binlerce mühendise 150’nin üstünde kurs vermiştir (En son kurs 2019 yılı sonunda İstanbul’da Softtech firmasına verilmiştir).

Yirmi yıldan beri Ericsson, Philips, ASML, Océ (Canon), Thales, Beko-Grundig, TAI, Aselsan, Havelsan, Roketsan, Capgemini, Siemens, Softtech gibi büyük firmalara danışmanlık yapmıştır/yapmaktadır. Hollanda Krallığı Ulaştırma Bakanına Hollanda’daki mevcut durumun değerlendirilmesi ve stratejik planlama ve Hollanda Krallığı Maliye Bakanlığına vergi sisteminin modernleştirilmesi üzerine danışmanlık yapmıştır. Prof. Dr. Akşit, bilimsel çalışmaların pratikte uygulanması ve etkin üniversite – sanayi işbirliğinin sağlanması üzerinde çalışmıştır. Hemen hemen bütün araştırma ve doktora asistanı yetiştirme projelerini ileri teknolojik firmalar ile birlikte yürütmüştür.

Hollanda’daki Twente Üniversitesinde 1990 yılların başından beri yirmiden fazla doktora asistanını bizzat yetiştirmiş ve ayrıca onlarca doktora komisyonu üyeliği yapmıştır. Ekibindeki araştırmacılarla beraber, “ilgiye-dayalı” (aspect-oriented) programlama dilleri, bulanık mantığın yazılım sürecine uygulanması, mimari analiz ve sentezi, bazı yazılım kalitelerinin ölçülmesi, tasarlanması ve dengelenmesi üzerine öncü çalışmalarda bulunmuştur. Doktora asistanları ve grubunda çalışan bilim insanları ile beraber Prof. Dr. Akşit’in önemli bilimsel buluşları ve bu bağlamda kendisine verilen ödülleri, yüzlerce bilimsel yayını, sunumu, dünyanın birçok ülkesinde bilimsel konuşması ve çeşitli üniversiteler ile ortak çalışmaları vardır. (5 May 2020: Atıf: 16.696, H index; 35, I10 index 101).

Son yıllarda kendini Türkiye’nin kalkınmasına odaklamış olan Prof. Dr. Akşit, Beko-Grundig, TAI, Aselsan, Havelsan, Roketsan, Türk-Siemens ve Softtech firmaları ile ortak çalışmalar yürütmüştür. Türkiye’de üniversite sisteminin ve üniversite – sanayi işbirliğinin mükemmelleştirilmesi üzerine çalışmalar yapmış, bu konuda birçok sunum vermiş ve yüzlerce sayfa raporu gerekli makamlara iletmiştir. Havelsan, Aselsan, Roketsan ve TAI firmaları ile yapılan çalışmalarda 160 doktora elemanının yetiştirilmesi konusunda bu firmalarda çalışan mühendisler ile fikir birliği sağlanmış, yurt içi ve yurt dişi uzmanlar ve bilim insanları ile temasa geçilmiş ve araştırma konuları detaylı olarak tanımlanmıştır. 2020 yılında, TOBB ETÜ’de, TÜBITAK BİDEB 2232 “Uluslararası Lider Araştırmacılar“ destek programı sayesinde, akıllı şehirler üzerine araştırma laboratuvarı kurmuştur. Akıllı şehirler araştırma faaliyetinin uygulama alanı olarak, ilgili firma ve üniversiteler ile işbirliğine giderek ‘Yaygın Afetler Dijital Yönetim İttifakı’nın’ kurulmasında öncü rol oynamıştır.