Yüksek motivasyonlu ve mükemmel araştırma yeteneğine sahip 5 doktora adayı işe alınacaktır.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan Akıllı Şehirler Araştırma Merkezi ve Yaygın Afetler Dijital Yönetim İttifakı projelerinde çalışmak üzere, aşağıda kısaca özetlenen 5 tam zamanlı araştırma bursu için doktora adayları işe alınacaktır.

Adaylar, aşağıdaki koşulları sağladıklarını belirgin bir şekilde göstermelidirler:

 • Bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, yapay zeka mühendisliği, uygulamalı matematik, elektrik mühendisliği veya eşdeğer bir alanda tezli yüksek lisans derecesi;
 • Mükemmel derecede İngilizce okuma, konuşma, ve yazma;
 • Bilimsel araştırma yapmak konusunda yüksek motivasyon;
 • Analitik ve eleştirel düşünce ve problem çözme konularında yetenekli;
 • Bağımsız olarak çalışabilme;  

Araştırma projeleri aşağıdaki özelliklere haizdir:

 • Projeler, TÜBİTAK ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından desteklenmektedir. Proje süresi başlangıçta 3 yıldır. Başarılı olunması durumunda dördüncü yıla uzatılacaktır;
 • Proje, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tesislerinde bulunan Akıllı Şehirler ve Yaygın Afetler Dijital Yönetim İttifakı merkezinde yürütülecektir.
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile Hollanda’da bulunan Technical University of Eindhoven, Twente University ve Wageningen University arasında ortak araştırma ve çifte doktora derecesi  üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Bu bağlamda, eğer uygunsa, doktora adaylarının belirli aralıklarla bu üniversitelerde konuları ile ilgili ortak araştırma yapma olanakları doğabilir;
 • Araştırma projeleri Yaygın, Afetler Dijital Yönetim İttifakı’nın üyesi firmalar ile yoğun bir ortak çalışma ile yürütülecektir;
 • Ayda ödenecek maaş 6500 TL’dir. Firmalar tarafından ek ödenek verilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca adaylar,  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin çalışanlarına sunduğu bazı imtiyazlardan yararlanacaklardır;
 • Adaylar, TÜBİTAK ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi için gereken diğer koşulları da sağlamalıdırlar.

Başvuru:

İlgi duyan ve yukarıdaki koşulları yerine getiren adaylar aşağıdaki dokümanları Akıllı Şehirler Araştırma Merkezi başkanı Prof. Dr. Mehmet Akşit’e (m.aksit@utwente.nl) mail ile göndermelidir:

 • Motivasyon başvuru mektubu;
 • Not listesi ile beraber detaylı özgeçmiş;
 • Lisans ve yüksek lisans tezlerinin elektronik kopyası ve varsa bilimsel yayınların kopyası;

1. Kurumsal, kendi kendine uyarlayan kontrol sistemlerinin sistemi
(Enterprise self-adaptive control systems of systems (SACS))

Gerekli temel bilgiler: “Kurumsal mimariler”, “sistemlerinin sistemleri”, “coğrafya bilgi sistemleri”, “kendi-kendine uyarlayan sistemler”, “kontrol sistemleri”, “hizmete-dayalı mimariler”, “ara katmanlar”, “sistem programlaması” ve “modele-dayalı mühendislik” üzerine bilgi ve deneyim tercih nedenidir.

Tanıtım: Yaygın afet yönetimi ve mimari uyarlaması için gerekli 3-boyutlu kurumsal kontrol altyapı sistemlerinin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi.

2. İş akışı entegrasyonu ile ortak çalışabilirliğin ve yapılandırılabilirliğin sağlanması
(Interoperability & configurability through workflow integration (ICWI))

Gerekli temel bilgiler: “İş akışı yönetim sistemleri”, “süreç madenciliği”, “kurumsal mimariler”,  “hizmete-dayalı mimariler”, “ara katmanlar”, “sistem programlaması” ve “modele-dayalı mühendislik” üzerine bilgi ve deneyim tercih nedenidir.

Tanıtım: Kontrol süreçlerinin her katmanının yönetimi ve ilgili yazılım paketlerinin entegrasyonu iş akışı yönetim sistemlerinin tasarımı ve gerçekleştirilmesi.

3. Yaygın afetlerin analizi ve kontrolü için alana özel modelleme
(Domain-specific modelling for pandemic disaster analysis & control (DPAC))

Gerekli temel bilgiler: “Veri analitiği”, “istatistiksel analiz yöntemleri”, “kısıt programlaması” (constraint programming), “mantıksal programlama”, “optimizasyon teknikleri”, “sayısal yöntemler”, “çözücüler” (solvers), “simülasyon teknikleri” ve “modele-dayalı mühendislik” üzerine bilgi ve deneyim tercih nedenidir.

Tanıtım: Yaygın afet Yönetimi için gerekli alana özel yönetim sisteminin tasarımı ve gerçekleştirilmesi.

4. Sensor ağları, veri analitiği ve kenar hesaplaması
(Sensor networks, data analytics and edge computing (SDEC))

Gerekli temel bilgiler: “Sensor ağları”, “veri analitiği”, “makine öğrenme algoritmaları”, “kenar hesaplaması” (edge computing) ve “optimizasyon teknikleri” üzerine bilgi ve deneyim tercih nedenidir.

Tanıtım: Veri toplanması, filtrelenmesi, sensor füzyonu ve veri saklanması, makine öğrenmesi ve veri analitiği için gerekli sistemin ve ilgili yönetim araç ve gereçlerin tasarımı ve gerçekleştirilmesi.

5. Kritik altyapılar için model, yöntem ve araç tasarımı
(Designing models, methods and tools for critical infrastructures (MTCI))

Gerekli temel bilgiler: “Güvenirlik”, “güvenlik”, “zaman performansı”, “yürütme zamanı (runtime) doğruluğu”, “çok amaçlı optimizasyon teknikleri”, “model-kontrolü (model-checking)”  ve “hizmete dayalı mimari” örüntüleri, yöntem ve teknikleri üzerine bilgi ve deneyim tercih nedenidir.

Tanıtım: Kurumsal mimarilerin güvenirlik, güvenlik, zaman performansı ve yürütme zamanı doğruluğunu sağlayan örüntüler ile iyileştirilmesi ve kalite değerleri arasındaki değer dengesinin optimizasyonu.